Kas 29

Altındağ Belediyesinin Başarısı Ankara Altındağ Belediyesi, "Kaynakların etkin kullanımı ve maliyetlerin düşürülmesi " alanında 307 kamu kuruluşu arasında birincilik ödülü almıştır. Belediyeyi bu başarıya ulaştıran İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu genç, atılımcı ve vizyoner belediye başkanımız Sayın Veysel TİRYAKİ’yi ve bu başarısında emeği geçen ekip arkadaşlarını ve personelini tebrik ediyoruz.

Belediyemizin bu başarılı çalışmasının diğer belediyelere ve başkanlarımıza da örnek olmasını temenni ediyoruz.

Kaynak: http://www.altindag-bld.gov.tr

 

written by editör \\ tags: , , ,

Kas 06

 

 

Dr. Ahmet FİDAN

Yerel yönetim birlikleri yerel kalkınmanın eşit düzeyde ülke coğrafyasına yayılmasını sağlayan, yerel  kamu kurumlarından her hangi bir zamanda talep edilecek mal ve hizmetlerin bekletilmeden / geciktirilmeden ve tam olarak halkın hizmetine sunulmasını mümkün kılan bir mekanizmadır.Bu mekanizma yerel yöneticiler tarafından kullanılmak istendiği takdirde birliğe bağlı bütün yerel yönetimlerin menfaatine olan bir mekanizmadır. Bu  mekanizmayla her bir yerel yönetici vaad etmektense, halkına karşı daima çözüm üreten ve hemen çözüm üreten bir konuma gelmekte ve bu haliyle istediği kadar bulunduğu makamı temsil etmeyi sürdürme garantisini elinde bulundurmaktadır. Continue reading »

written by editör \\ tags: , ,

Eki 19

 

Türk yerel yönetim sistemine yeni girmiş olan ve hala düzenli ve sistematik olarak oturtulamamış kent konseyi (ŞEHİR MECLİSİ) uygulamalarında ilk seçimimiz Artvin Belediyesinden bir uygulama.

Artvin Kent Konseyi Başkanı S. Nuri Karamert, Artvin’de kurulan kent konseyi hakkında dinleyicilere bilgi verdi. Kent konseyinin ilk toplantısını 08 Mart 2007 tarihinde Valilik Toplantı Salonu’nda Vali Cengiz Aydoğdu’nun açılış konuşmasıyla yaptığını ve konseyin ilk başkanlığına Artvin Belediye Başkanı Emin Özgün’ün seçildiğini hatırlattı.

5393 Belediyeler Kanunu’nun 76. maddesi uyarınca kurulan konsey 60 delegeden oluşuyor. Konsey mart ayında yaptığı toplantıda 9 kişiden oluşan yürütme kurulunu oluşturdu. Continue reading »

written by editör \\ tags: ,

Eki 19

İtfaiye Personeli İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdeti, KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; Merkezi sınavdan (KPSS) komisyonca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

Continue reading »

written by editör \\ tags: , ,

Eyl 24

Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Avrupa Konseyi’nde yerel ve bölgesel yönetimleri temsil eden danışman organdır. 1994 yılına kadar “daimi konferans” statüsünde olan Kongre, 1994’de Bakanlar Komitesi’nde alınan bir kararla Kongre’ye dönüşmüştür.
Kongre’nin Organları ve Çalışma Sistemi

41 Avrupa Devletini barındıran Avrupa Konseyinin bir organı olarak Kongre, bölgeselleşme çabalarına katkıda bulunarak, Avrupa Birliği çerçevesinde bölgelerin, hem insiyatiflerini ön plana çıkaracak bir rol üstlenmeleri hem de organlarda daha iyi temsil edilebilmeleri için çalışmaktadır. Kongre’nin amacı; yerel demokrasiyi, Avrupadaki yerel ve bölgesel yönetimlerin siyasal, yönetsel ve akçal özerkliğini korumak ve geliştirmektir. Bu çerçevede Kongrenin çalışmalarını yönlendiren hedefler şöyle özetlenebilir:
Avrupa bütünlüğü ilkesinin uygulanabilmesine yerel ve bölgesel yönetimlerin katkısının sağlanması,
Yerel ve bölgesel özerkliğin sağlanması için Bakanlar Komitesi’ne öneriler sunulması,
Yerel ve bölgesel yönetimler arasında işbirliğinin sağlanması,
Konsey’in dış ilişkiler politikası kapsamında ve kendi sorumlulukları çerçevesinde yerel ve bölgesel yönetimlerin uluslararası kuruluşlarla ilişkiler kurulması,
Yerel ve bölgesel yönetimlerin bir yandan kendi ulusal demokratik kurumlarıyla, diğer yandan Konsey’in üye ülkelerinin yerel ve bölgesel yönetimlerini temsil eden Avrupa kurumlarıyla yakın işbirliği içinde olabilmesi.
Kongre yılda bir kez Strasbourg’da toplanmaktadır. Kongre’ye Avrupa’da 200 bin yerel ve bölgesel yönetimi temsilen 572 üye katılmaktadır. Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi temsilci heyetlerinde ülke coğrafyalarının, politik yapılarının, yerel ve bölgesel yönetim modelinin ve kadın-erkek oranının dengeli bir biçimde temsil edilmesi koşulu aranır. Kongre, Yerel Yönetimler Meclisi ve Bölgesel Yönetimler Meclisi olarak adlandırılan iki “oda”dan oluşmaktadır. Her iki meclisin temsilcileri de ayrıdır. Türkiye’deki yerel yönetimler, Kongre’de 6’sı bölge yönetimleri meclisinde 6’sı yerel yönetimler meclisinde olmak üzere 12 üye ile temsil edilmektedir. Ayrıca her meclisin aynı sayıda yedek üyesi de bulunmaktadır. Türkiye heyetinin başkanlığını Yılmaz Büyükerşen yapmaktadır.

Yerel Yönetimler Meclisinde Türkiye Heyeti

Temsilciler

Hüseyin AKSU-Aydın Belediye Başkanı-ANAP
Prof Dr Yilmaz BÜYÜKERŞEN-Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı-DSP
Ayşe Bahar CEBİ-Ordu İl Meclis Üyesi, Başkan Yardımcısı-ANAP
Metin ÇOBANOGLU-Kırşehir Belediye Başkanı-MHP
Prof Dr Arif ERSOY-Çorum Belediye Başkanı-FP
Alaattin Hilmi TOKUS-Alanya Belediye Meclis Üyesi-DYP

Yedekler

Esat ERGÜLER-Nazilli Belediye Başkanı-ANAP
Faruk KARAKAYA-Lalahan Belediye Meclis Üyesi-DYP
Hanifi MAHÇİÇEK-Kahramanmaraş Belediye Başkanı-FP
Ayla SERTER-Odunpazarı/Eskişehir Belediye Meclis Üyesi-DSP
Jale Nur SÜLÜ-Tepebaşı/Eskişehir Belediye Meclis Üyesi-DSP
Ali YURT-Beyşehir/Ankara Belediye Meclis Üyesi-MHP

Bölgesel Yönetimler Meclisinde Türkiye Heyeti

Temsilciler

Yaşar DUMAN-Çankaya/Ankara İl Genel Meclis Üyesi-DSP
Ciğdem MERCAN-Küçükçekmece/İstanbul İl Genel Meclis Üyesi-DSP
M. Yavuz MILDON-Çanakkale İl Genel Meclis Üyesi-ANAP
Nurettin ORUC-Yenişehir/Bursa İl Genel Meclis Üyesi-DYP
Sait SARIASLAN-Sincan/Ankara İl Genel Meclis Üyesi-MHP
Bülent TUNALIOĞLU-İzmir İl Genel Meclis Üyesi-DSP

Yedekler

Selma ALAGÖZLÜ-Yatağan/Muğla İl Genel Meclis Üyesi-ANAP
Sami AYDIN-Sivas il Genel Meclis Üyesi-FP
M. Celal GÜNGÖR-Sungurlu/Çorum İl Genel Meclis Üyesi-MHP
Ercan KERESTECİ-Konak/İzmir İl Genel Meclis Üyesi-ANAP
Halil ÖZGÜN-Denizli İl Genel Meclis Üyesi-DYP
M.Suat ŞAHİN-Oğuzeli/Gaziantep İl Genel Meclis Üyesi-MHP

Meclisler, gerekli araştırma konuları kapsamında “büro” çalışma gruplarının oluşmasına karar verebilir. Bu kapsamda oluşturulan Yerel Yapılanmalar ve Finansmanları, Kültürel ve Sosyal İşler, Bölgesel Sorunlar ve Bölge Planlaması ile Çevre ve Kent Planlaması çalışma alanları 1989’da alınan bir kararla genişletilmiştir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde alınan kararlar, üye hükümetlere Avrupa Sözleşmeleri (Conventions), Deklarasyonlar (Declarations), Anlaşmalar (Aggrements), Kararlar (Resolutions) veya Tavsiye Kararları (Recommendations) biçiminde aktarılır. Kararlar oy birliği ile kabul edilir ve daha çok yol gösterici dokümanlardır. Ancak Komitenin kararları, ilgili dokümanların altına imza koyan ülkeler için bağlayıcıdır

written by editör

Eyl 03

 

indir (1)

 

YEREL YÖNETİMLER NEDEN VARDIR?

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIĞININ GEREKLİLİĞİ: Devlet ulusal sınırlar içinde yaşayan toplumun ortak nitelikteki ihtiyaç ve menfaatlerini merkezi yönetim adı verilen bir örgüt aracılığı ile yerine getirir.

Yerel Yönetimlerin Nitelikleri:

  • Merkezi yönetimden ayrı bir tüzel kişiliğe sahiptir.
  • Yerel nitelikteki mal ve hizmetlerin üretilmesi ve düzenlenmesi için ayrı bir malvarlığına sahiptir.
  • Kendi bütçelerini yapma yetkileri vardır.
  • Seçimle işbaşına gelenlerden oluşan karar organlarına sahiptirler.
  • Mal ve hizmet üretiminin gerektirdiği harcamaları karşılayabilmek için kendilerine özgü gelirleri vardır.
  • Sınırlandırılmış da olsa belli bir özerkliğe sahip bulunmaları söz konusudur.

Continue reading »

written by Ayşe YILMAZ \\ tags: , , , , , , , , , , ,

Ağu 09

Yerel yönetimler, belli bir coğrafi alan üzerinde yaşayan yerel topluluk üyelerinin kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, ekonomik, sosyal, kültürel zenginliğe ve refaha ilişikin yerel hizmetleri genel yetkiyle, kendi sorumluluğu doğrultusunda yerine getiren, işleyişinde açıklığı, şeffaflığı çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini hayata geçiren, yetkilerin yerel halka en yakın yönetim birimince kullanıldığı, kamu tüzel kişiliğine sahip, özerk, demokratik bir kuruluştur. (Yrd.Doç.Dr. Ahmet FİDAN)

written by editör \\ tags: , , , , , , , ,