Oca 27

Belediyelerin gider kalemlerinde de en büyük kalemin “Personel Giderleri” olduğu öğrenildi. Belediyelerin 2006 yılında 68.7 milyon olan personel giderleri, 2014 yılında 179.4 milyona ulaştı. Personel giderleri kaleminin toplam giderler içerisindeki ortalama payının da yüzde 41.82 olduğu açıklandı.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) 2006 -2014 dönemine ilişkin “KKTC’de Yerel Yönetimler Raporu” yayımladı. Continue reading »

written by Ayşe YILMAZ \\ tags: , , , ,