Eyl 27

 

2005 Yerel Yönetim Reformundan Ricat ve Yeni Yerel Yönetim Reformu Gereksinimi

Kent Akademisi Genel Yayın Yönetmeni Dr. Ahmet FİDAN, Denge Denetleme Ağı Yerel Yönetim Reform Grubu tarafından düzenlenen webinar’a katıldı.

Toplantıda Yerel Yönetimlerin hak savunuculuğu ve STK Katılım moddelleri gündeminde yapılan toplantısında Dr. Ahmet FİDAN şu hususlara değindi:

Yerel yönetimlerle ilgili en son köklü değişim (reform) yerel yönetimler temel mevzuatlarında yasa düzeyinde 2005 yılında yapılmıştı. Bu süreçte, o zamanın Başbakanının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kökenli olması nedeniyle ve özellikle İstanbul özelinde başarılı bir yerel yönetim tecrübesinin etkisiyle ihtiyaçların ve sorunların nasıl giderilebileceğine yönelik sağlıklı çözüm ve uygulama örnekleri olduğundan Yerel Yönetim ve Merkezi Yönetim noktasında ve kamusal hizmetlerin görülmesi açısından, teknik olarak tam teşekküllü olmasa da, “yetki” ilkesinden “genellik” ilkesine geçilmişti. Bu geçişle birlikte yerel yönetimler, kamusal mal ve /veya hizmet üretimlerinde temel aktör kuruluşlar haline gelmişlerdi. Continue reading »

written by editör \\ tags: ,

Haz 21

 

DDA Tarafından Organize Edilen, Yerel Yönetimler Reform Grubu Toplantısı 19 Haziran 2020 tarihinde Saat 17:00 de çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Gündemli yapılan toplantı 2 saat sürdü.

Yerel Portal Genel Yayın Yönetmenimiz Dr. Ahmet FİDAN‘ın da katıldığı toplantıda, Yerel Yönetimlerin katılım ve yönetişim süreçleri konuşuldu.

Fidan toplantıda şu konulara değindi:

  1. Türkiye’de Denetim Mekanizması Bozulmuştur. Denetim mekanizmasının bozulması tek parti iktidarı döneminde artmış, Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin uygulanmasıyla zirve yapmıştır. Özellikle a’la turka Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ne tam başkanlık sistemine, ne parlamenter sisteme benzemiş, ortaya mekanizmaların iç içe geçtiği tek adam yönetimine dönüşmüştür. Bu dönüşüm, en baştaki iktidar erkini kullanan kişi veya kişiler için de uzun vadede sorun ve başarısızlıklar doğurması kaçınılmazdır. Zira doğrunun değil işaret edilenin, hakçanın değil sesi güçlü çıkanın dediğinin olduğu bir yönetim süreci başlamıştır.
  2. Continue reading »

written by editör \\ tags: ,

May 18

Son yıllarda dünya genelinde şehirleşme eğiliminin gittikçe artış eğilimi gösterdiği bilinmektedir. 2000’li yılların başında 371 şehrin 1 milyonu aşkın nüfusu varken, 2018 yılında bu rakam 548’e çıkmıştır. 2030 yılında ise yaklaşık 708 şehrin 1 milyonun üzerinde nüfusa sahip olacağı öngörülmektedir. Nüfusun büyük bir çoğunluğunun şehirlerde yaşadığı gerçekliği şehirleri yeni sorunlarla yüz yüze getirirken, bu sorunlara çözüm üreten yerel yönetimcilik anlayışını ise daha büyük gereksinim haline getirmektedir. Söz konusu gereksinim Türkiye’de de varlığını gittikçe hissettirmeye başlamış ve toplumsal beklentiyi bu yönde arttırmıştır.

Continue reading »

written by Şadiye ARSLAN \\ tags: , , ,