Tem 17

images

Yeni kurulan 14 adet Büyükşehir Belediyesinin merkez büyükşehir ilçelerinde de ilçe belediyeleri kurulmuştur.

Büyükşehir Belediyesi mülki sınırlar içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerini tüzel kişiliği ortadan kalkmıştır. Köyler mahalleye çevrilmiş, belde belediyeleri ise ilk mahalli idareler genel seçiminden itibaren belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı oldukları ilçe belediyelerine katılmışlardır. Ayrıca nüfusu 2000’den az olan belediyelerin tüzel kişiliği kaldırılarak köy haline dönüştürülmüştür. Continue reading »

written by Ayşe YILMAZ \\ tags: , , , , , ,

Mar 08

Tuzla Belediyesi

 

TUZLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANACAK ZABITA MEMURU İTFAİYEÇAVUŞU VE İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinin (A) fıkrasındaki şartları ve 11 Nisan.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13 ncü maddesindeki Zabıta Memurluğuna atanma şartları ve aşağıdaki belirtilen şartları taşımak koşulu ile 4 adet Zabıta Memuru kadrolarına ve;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinin (A) fıkrasındaki şartları ve 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15 nci maddesindeki İtfaiye Çavuşluğu 1 Adet ve İtfaiye Erliğine atanma şartları aşağıdaki belirtilen şartları taşımak koşulu ile 5 Adet İtfaiye Eri kadrolarına 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere personel alınacaktır. 

ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR:

Continue reading »

written by editör \\ tags: ,

Mar 08

İSABEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZABITA MEMURU ALIM İLANI

İsabeyli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; 11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği", 11.04.2007 tarihli ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Belediye Zabıta Yönetmeliği" hükümlerine göre ve 657 Sayılı Devlet memurları Kanununun 48. Maddesinin (A ) fıkrası şartlarını taşımak şartı ile Belediyemizde görev yapmak üzere aşağıda belirtilen boş kadroya Zabıta Memuru alımı yapılacaktır.

ALIM YAPILACAK KADRONUN:

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti Eğitim Durumu
GİH Zabıta Memuru 10 1 E/K 2 Yıllık Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler mezunu olmak

Continue reading »

written by editör \\ tags: ,