Güncel Mevzuat

KENT ve YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ MEVZUAT / TÜZELER
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

> Yerel Gündem 21 Deklerasyonu
>> Yerel Gündem 21 Kanada Deklerasyonu / 1976 Raporu
>> Yerel Gündem 21 İstanbul Deklerasyonu / 1996 Raporu
> Çevre ve Kıyılar Sözleşmeleri
> Uluslararası Karasuları Sözleşmesi

ULUSAL DÜZENLEMELER

1982 ANAYASASI
>> GÜNCEL 1982 ANAYASASI

YEREL YÖNETİMLER ve KENT KONULU YASALAR/KANUNLAR

>> 5393 Sayılı Belediye Kanunu / Yasası
>> 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu / Yasası
>> 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu / Yasası
>> 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu / Yasası
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
>> Kanun Hükmünde Kararnameler

TÜZÜKLER
Tüzükler

YÖNETMELİKLER
Yönetmelikler

GENELGELER / YÖNERGELER
Genelgeler
Yönergeler

MAHKEME İCTİHADLARI
Önemli Mahkeme Kararları (Seçme İctihatlar)
Örnek Yerel Yönetim Uygulamaları


Comments are closed.