Mar 23

230320131844589315755_2Türkiye’de yerel yönetimlerin statüleri ve fonksiyonları çok partili döneme geçişle birlikte sıkça tartışılan bir konumda olmuştur.
Merkezi yönetimin ağır vesayetini üzerlerinde hisseden belediyeler, bu durumun etkisini ortadan kaldıracak söylemleri dile getirmişlerdir. 2002 yılında tek başına iktidara gelmiş olan Ak Parti’nin siyasi programı da yerel yönetimlerin güçlendirilmesini öngörmüştür. Bu doğrultuda 2004-2011 yılları arasında pek çok yasal ve yönetsel çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların sonuncusu olarak 2012 yılının son ayında yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanun ve devamında 13+1 yeni büyükşehir belediyesi kurulmuş, halen var olan 16 büyükşehir belediyesi ile birlikte Türkiye’deki büyükşehir belediyesi sayısı 30’a ulaşmıştır. Büyükşehir belediyelerine sahip olan illerde yaşamakta olan nüfus yaklaşık olarak 60 milyona ulaşmakta olup, toplam nüfusun yüzde 75’inden fazlasını oluşturmaktadır. Continue reading »

written by Ayşe YILMAZ \\ tags: , , , , , , ,