Eyl 24

Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Avrupa Konseyi’nde yerel ve bölgesel yönetimleri temsil eden danışman organdır. 1994 yılına kadar “daimi konferans” statüsünde olan Kongre, 1994’de Bakanlar Komitesi’nde alınan bir kararla Kongre’ye dönüşmüştür.
Kongre’nin Organları ve Çalışma Sistemi

41 Avrupa Devletini barındıran Avrupa Konseyinin bir organı olarak Kongre, bölgeselleşme çabalarına katkıda bulunarak, Avrupa Birliği çerçevesinde bölgelerin, hem insiyatiflerini ön plana çıkaracak bir rol üstlenmeleri hem de organlarda daha iyi temsil edilebilmeleri için çalışmaktadır. Kongre’nin amacı; yerel demokrasiyi, Avrupadaki yerel ve bölgesel yönetimlerin siyasal, yönetsel ve akçal özerkliğini korumak ve geliştirmektir. Bu çerçevede Kongrenin çalışmalarını yönlendiren hedefler şöyle özetlenebilir:
Avrupa bütünlüğü ilkesinin uygulanabilmesine yerel ve bölgesel yönetimlerin katkısının sağlanması,
Yerel ve bölgesel özerkliğin sağlanması için Bakanlar Komitesi’ne öneriler sunulması,
Yerel ve bölgesel yönetimler arasında işbirliğinin sağlanması,
Konsey’in dış ilişkiler politikası kapsamında ve kendi sorumlulukları çerçevesinde yerel ve bölgesel yönetimlerin uluslararası kuruluşlarla ilişkiler kurulması,
Yerel ve bölgesel yönetimlerin bir yandan kendi ulusal demokratik kurumlarıyla, diğer yandan Konsey’in üye ülkelerinin yerel ve bölgesel yönetimlerini temsil eden Avrupa kurumlarıyla yakın işbirliği içinde olabilmesi.
Kongre yılda bir kez Strasbourg’da toplanmaktadır. Kongre’ye Avrupa’da 200 bin yerel ve bölgesel yönetimi temsilen 572 üye katılmaktadır. Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi temsilci heyetlerinde ülke coğrafyalarının, politik yapılarının, yerel ve bölgesel yönetim modelinin ve kadın-erkek oranının dengeli bir biçimde temsil edilmesi koşulu aranır. Kongre, Yerel Yönetimler Meclisi ve Bölgesel Yönetimler Meclisi olarak adlandırılan iki “oda”dan oluşmaktadır. Her iki meclisin temsilcileri de ayrıdır. Türkiye’deki yerel yönetimler, Kongre’de 6’sı bölge yönetimleri meclisinde 6’sı yerel yönetimler meclisinde olmak üzere 12 üye ile temsil edilmektedir. Ayrıca her meclisin aynı sayıda yedek üyesi de bulunmaktadır. Türkiye heyetinin başkanlığını Yılmaz Büyükerşen yapmaktadır.

Yerel Yönetimler Meclisinde Türkiye Heyeti

Temsilciler

Hüseyin AKSU-Aydın Belediye Başkanı-ANAP
Prof Dr Yilmaz BÜYÜKERŞEN-Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı-DSP
Ayşe Bahar CEBİ-Ordu İl Meclis Üyesi, Başkan Yardımcısı-ANAP
Metin ÇOBANOGLU-Kırşehir Belediye Başkanı-MHP
Prof Dr Arif ERSOY-Çorum Belediye Başkanı-FP
Alaattin Hilmi TOKUS-Alanya Belediye Meclis Üyesi-DYP

Yedekler

Esat ERGÜLER-Nazilli Belediye Başkanı-ANAP
Faruk KARAKAYA-Lalahan Belediye Meclis Üyesi-DYP
Hanifi MAHÇİÇEK-Kahramanmaraş Belediye Başkanı-FP
Ayla SERTER-Odunpazarı/Eskişehir Belediye Meclis Üyesi-DSP
Jale Nur SÜLÜ-Tepebaşı/Eskişehir Belediye Meclis Üyesi-DSP
Ali YURT-Beyşehir/Ankara Belediye Meclis Üyesi-MHP

Bölgesel Yönetimler Meclisinde Türkiye Heyeti

Temsilciler

Yaşar DUMAN-Çankaya/Ankara İl Genel Meclis Üyesi-DSP
Ciğdem MERCAN-Küçükçekmece/İstanbul İl Genel Meclis Üyesi-DSP
M. Yavuz MILDON-Çanakkale İl Genel Meclis Üyesi-ANAP
Nurettin ORUC-Yenişehir/Bursa İl Genel Meclis Üyesi-DYP
Sait SARIASLAN-Sincan/Ankara İl Genel Meclis Üyesi-MHP
Bülent TUNALIOĞLU-İzmir İl Genel Meclis Üyesi-DSP

Yedekler

Selma ALAGÖZLÜ-Yatağan/Muğla İl Genel Meclis Üyesi-ANAP
Sami AYDIN-Sivas il Genel Meclis Üyesi-FP
M. Celal GÜNGÖR-Sungurlu/Çorum İl Genel Meclis Üyesi-MHP
Ercan KERESTECİ-Konak/İzmir İl Genel Meclis Üyesi-ANAP
Halil ÖZGÜN-Denizli İl Genel Meclis Üyesi-DYP
M.Suat ŞAHİN-Oğuzeli/Gaziantep İl Genel Meclis Üyesi-MHP

Meclisler, gerekli araştırma konuları kapsamında “büro” çalışma gruplarının oluşmasına karar verebilir. Bu kapsamda oluşturulan Yerel Yapılanmalar ve Finansmanları, Kültürel ve Sosyal İşler, Bölgesel Sorunlar ve Bölge Planlaması ile Çevre ve Kent Planlaması çalışma alanları 1989’da alınan bir kararla genişletilmiştir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde alınan kararlar, üye hükümetlere Avrupa Sözleşmeleri (Conventions), Deklarasyonlar (Declarations), Anlaşmalar (Aggrements), Kararlar (Resolutions) veya Tavsiye Kararları (Recommendations) biçiminde aktarılır. Kararlar oy birliği ile kabul edilir ve daha çok yol gösterici dokümanlardır. Ancak Komitenin kararları, ilgili dokümanların altına imza koyan ülkeler için bağlayıcıdır

written by editör


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

i3Theme sponsored by Top 10 Web Hosting and Hosting in Colombia