Kas 01

II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi Kapadokya’da gerçekleştirilecek. 16-20 Nisan 2018 de gerçekleştirilecek olan kongre, özellikle geleceğin sağlıklı sürdürülebilir kentlerinin şekillenmesine katkısı olacak, yaşayanlara ve kent yöneticilerine önemli katmadeğer sunacaktır.

Kongre Düzenleme Kurulu Koordinatörü Prof.Dr. Didem Evci KİRAZ kongre ile ilgili şunları söyledi:

I. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi 11-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde “Şehir, Çevre ve Sağlıkta İşbirliği” teması ile tarafları ortak bir platformda buluşturma amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gazi Üniversitesi ile Adnan Menderes Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Kongreye Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, İLBANK ve KKTC’deki üniversiteler başta olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası kuruluş destek vermiştir. I. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresini 300’ün üzerinde katılımcı takip etmiştir ve kongrede 122 adet bildiri sunulmuş- tur. Şehir, çevre ve sağlık alanında çalışanların ilk kez bir araya geldiği bu Kongre 2020 hedef ve stratejilerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan bir etkinlik olmuştur.

I. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi’nde şehir, çevre ve sağlık konularında gerçekleştirilen sunumlar ve tartışmalar sonucunda, Kongrenin Temel Çıktıları şu şekilde belirlenmiştir;

• Şehir, çevre ve sağlık alanında işbirliği şarttır,

• Her üç alanda ortak hareket için, ortak dile ihtiyaç vardır,

• İşbirliğinin temelini yerel yönetimler kurmalıdır,

• Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi düzenli olarak yapılmalıdır.

Bu çıktılar doğrultusunda; II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi’ni 16-20 Nisan 2018 tarihinde Kapadokya’da ger- çekleştireceğiz. II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresinin teması “YARININ KENTLERİ” dir.

Hayallerin ötesinde ilerleyen teknolojiye rağmen temel ihtiyaçları karşılamayı sağlayan olanakların azaldığı yerkürede, bu iki zıt konuyu ele alan ve “YARININ KENTLERİ” için çalışan bilim insanları Kongre’de temsil edilecektir. İnsanoğlunun 2027 yılında Mars’a kalıcı olarak yerleşmeye gitmeyi planladığı günümüzde yarının kentlerinin nasıl olacağı tartışmaya açılacaktır.

Yarının sağlıklı kentleri ile ilgili hayallerimizi paylaşmak için sizleri II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresinde buluş- maya davet ediyoruz.

Bilimsel programın yanında sosyal programının sürpriz içerikleri sayesinde kapadokya’nın büyülü atmosferinde keyifle vakit geçireceğinize inandığımız kongremizde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Kongredeki bildiriler, Online Bilgi Ağı yayın kuruluşlarımızdan birisi olan, Uluslararası Hakemli İndeksli Dergi Kent Akademisi (www.kentakademisi.com) da da yayınlanacaktır.

Şimdiden düzenleme kurulunu tebrik ediyor, katılımcılara başarılar diliyoruz.

Kongre Linki: https://www.sehircevresaglikkongresi.com/?sf=28

YEREL YÖNETİM PORTALİ ÖZEL HABER

Editör: Ayşe Naz YILMAZ

written by dr.ahmetfidan \\ tags: , , ,


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

i3Theme sponsored by Top 10 Web Hosting and Hosting in Colombia