Oca 14

Manzara seyretmek, ister yazın ister kışın isterse her iki baharda ayrı bir güzelliktir. Her dört mevsimin insan ömrü gibi bir yılda apayrı güzellikleri getirdikleri ve götürdükleri olur insandan. Gerek yaz baharı, gerek kışbaharı olsun ara dönemler olduklarından tutkuları ve heveslileri çoktur. Mevsimin ara türlerini tercih edenler çok iken kent makroformunun ara türlerini tercih edenler çok mudur acaba.

Mevsimlerden kent kültürü ve makroformuna hafif kasisli hızlı bir giriş yapacak olursak, kent kültüründe, kent mimarisinde hasılı kentin maddi manevi makroformunda ara türlerin insan psikolojisi üzerinde etken ve edilgen olarak ne gibi etkileri var onu değerlendirmeye çalışmak istiyorum. Continue reading »

written by editör \\ tags: , , , , , ,

Oca 01

Dr. Ahmet FİDAN
SATIRBAŞI

Geçen günlerde yerel yönetimleri en güzel nasıl tanımlayabilirim diye düşündüm. Bu tanım tam olarak “efradını cami, ağyarına mani” olacak bir tanım olmalıydı.
Hemen düşündüğüm dört başı mamur tanıma geçmek istiyorum.

YEREL YÖNETİMLER
Belli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluk üyelerinin ortak ihtiyaçlarını karşılayan, ekonomik kültürel zenginliğe ve refaha ilişkin yerel hizmetleri genel yetki ile kendi sorumluluğu altında yerine getiren, işleyişinde açıklığı, şeffaflığı, çoğulcu ve katılımcı demokratik ilkeleri hayata geçiren, yetkilerin yerel halka en yakın yönetim birimlerince kullanıldığı kamu tüzel kişiliğine sahip, özerk demokratik bir yönetimdir” şeklinde bir çırpıda tanımlamış oldum.
Son yerel yönetim mevzuatımızdaki değişikliklerle bu tanım arasında teorik ve güncel bir anlam kayması veya taban uyuşmazlığı bulunmamaktadır.
Şimdilik bu tanımı bu haliyle bitirmek istiyorum.

written by editör