Oca 01

Dr. Ahmet FİDAN
SATIRBAŞI

Geçen günlerde yerel yönetimleri en güzel nasıl tanımlayabilirim diye düşündüm. Bu tanım tam olarak “efradını cami, ağyarına mani” olacak bir tanım olmalıydı.
Hemen düşündüğüm dört başı mamur tanıma geçmek istiyorum.

YEREL YÖNETİMLER
Belli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluk üyelerinin ortak ihtiyaçlarını karşılayan, ekonomik kültürel zenginliğe ve refaha ilişkin yerel hizmetleri genel yetki ile kendi sorumluluğu altında yerine getiren, işleyişinde açıklığı, şeffaflığı, çoğulcu ve katılımcı demokratik ilkeleri hayata geçiren, yetkilerin yerel halka en yakın yönetim birimlerince kullanıldığı kamu tüzel kişiliğine sahip, özerk demokratik bir yönetimdir” şeklinde bir çırpıda tanımlamış oldum.
Son yerel yönetim mevzuatımızdaki değişikliklerle bu tanım arasında teorik ve güncel bir anlam kayması veya taban uyuşmazlığı bulunmamaktadır.
Şimdilik bu tanımı bu haliyle bitirmek istiyorum.

written by editör


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

i3Theme sponsored by Top 10 Web Hosting and Hosting in Colombia