Mar 31

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ordu'nun büyükşehir statüsüne alınmasına ilişkin kanunu onayladı.

(Anka) Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, 6447 sayılı "On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirildi.

Gül ayrıca, 6445 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 13 Aralık 1993 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Antalya İlinin Kemer İlçesindeki Taşınmazın Kazakistan Cumhuriyetine Kullandırılmasına İlişkin Protokole Değişikliklerin ve Eklemelerin Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanunu" da onayladı. Continue reading »

written by Ayşe YILMAZ \\ tags: , , , ,

Mar 31 

İslamdağ İlköğretim Okulu’nun Ordu Valiliği tarafından organize edilen “En Çevreci Okul Projesi” kapsamında Ordu Üniversitesi Doğa ve Çevre Kulübü’ne yaptığı başvuru neticesinde İslamdağ’lı öğrencilerle ortak  çevre etkinliği yapıldı.

Etkinlik İslamdağ İlkokulu – Ortaokulu’nda yapıldı.Bu kapsamda Ordu Üniversitesi Doğa ve Çevre Kulübü kapsamında Ünye İİİBF, Sosyal Bilimler MYO, Ziraat Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi’nden 50 öğrenci ile 13/03/2013 tarihinde İslamdağ İlkokulu-Ortaokulu’nda etkinliğe katıldılar. İslamdağ Ortaokulu Müdürü Halil BEKYÜREK etkiliğn amacını “Öğrencilere çevre bilincini yerleştirmek, ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek ve yeni ortamları öğrencilere tanıtmaktır” şeklinde açıkladı. Continue reading »

written by Ayşe YILMAZ \\ tags: , , , ,

Mar 23

230320131844589315755_2Türkiye’de yerel yönetimlerin statüleri ve fonksiyonları çok partili döneme geçişle birlikte sıkça tartışılan bir konumda olmuştur.
Merkezi yönetimin ağır vesayetini üzerlerinde hisseden belediyeler, bu durumun etkisini ortadan kaldıracak söylemleri dile getirmişlerdir. 2002 yılında tek başına iktidara gelmiş olan Ak Parti’nin siyasi programı da yerel yönetimlerin güçlendirilmesini öngörmüştür. Bu doğrultuda 2004-2011 yılları arasında pek çok yasal ve yönetsel çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların sonuncusu olarak 2012 yılının son ayında yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanun ve devamında 13+1 yeni büyükşehir belediyesi kurulmuş, halen var olan 16 büyükşehir belediyesi ile birlikte Türkiye’deki büyükşehir belediyesi sayısı 30’a ulaşmıştır. Büyükşehir belediyelerine sahip olan illerde yaşamakta olan nüfus yaklaşık olarak 60 milyona ulaşmakta olup, toplam nüfusun yüzde 75’inden fazlasını oluşturmaktadır. Continue reading »

written by Ayşe YILMAZ \\ tags: , , , , , , ,