Kas 13

 

 

Belediyelerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla hazırlanan Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı, dün Meclis Genel Kurulu’nda oybirliği ile onaylandı.

• Belediyelerin yerel gelirlerden aldığı DEVLET KATKISI %8,5’TEN %9’A ÇIKARILDI…

• Nüfusu 6 binin altındaki 16 belediyeye yerel gelirlerden %0,25 EK KATKI daha sağlandı

• 2008 yılında belediyelere bağlanan köylerin, o dönemdeki nüfusları dikkate alınarak yapılan hesaplamalar ile belediyelere yerel gelirlerin %0,25’lik diliminden, bağlanan köy nüfusları oranında pay verilecek.

• Çalışanların yatırımları gününde ödenmediği takdirde DEVLET KATKISI’ndan kesilmesi şartına bağlanarak garantiye alındı.

• Personel giderleri küçük belediyelerde gelirin % 55’ini, büyük belediyelerde %50’sini aşamayacak… Aşan istihdam yapamayacak.

• Belediyelerin birikmiş borçları yapılandırılacak. Belediyeler borçlarını 1 Ocak 2018 itibarıyla ödemeye başlayacak.

• Borcunu yapılandırmayan belediyenin borçları, 1 Ocak 2018 itibarıyla otomatik olarak alacağı katkı payından kesilmeye başlanacak.

Belediyelerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla hazırlanan Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı, dün Meclis Genel Kurulu’nda oybirliği ile onaylandı.

İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım Akansoy, yerel yönetimler reformunun ilk adımı olarak nitelediği yasa değişikliğinin belediyelerin sürdürülebilir yapıya kavuşturulması temel amacını taşıdığına işaret etti.

Akansoy yasa değişikliğinin, sadece belediyelerin değil aynı zamanda belediye çalışanlarının da sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının yapılması amacını da taşıdığına vurgu yaptı.

Akansoy, emekliye ayrılmak isteyenlere öncelik verilmesine ilişkin bir de düzenleme olduğunu belirtti.
Bakan Akansoy: “Yerel Yönetimler Reformu’nun ilk adımı”

Belediye sayısının azaltılması konusunun, yapılacak başka bir çalışma ile iki yıl içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Bakan Akansoy, ‘Ön yasa’ denilebilecek bu yasa değişikliğinde özetle belediyelerin aldığı katkı paylarının yükseltilmesi, küçük belediyelerin daha da desteklenmesi, çalışanların yatırımlarının garantiye alınması, belediyelerin birikmiş borçlarının yapılandırılması ve ayrıca belediyelerin personel sayının da kontrol altına alınmasını sağlayacak düzenlemeler içerdiğini belirtti.

Yasa’daki dört temel değişikliğin hem çalışanların hakları, hem de belediyelerin sürdürülebilir yapıya kavuşması açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan Bakan Akansoy, düzenleme ile özellikle küçük belediyelerin de desteklendiğine işaret etti.

Nüfusu 6 binin altındaki belediyelere ve bağlanan köyler nedeniyle sıkıntı yaşayan belediyeler için ciddi anlamda gelir artışı sağlandığının altını çizen Asım Akansoy, yatırımların da güvence altına alınacağı yasa değişikliğinin bir anlamda çalışanlar için de müjde olduğunu ifade etti.

Yasa çalışmasının UZLAŞI ile çıktığına vurgu yapan Asım Akansoy, adil bir bölüşüm sağlandığını ve yasa değişikliğinin ilgili komiteden de OYBİRLİĞİ ile geçtiğini kaydetti. Meclis komitesindeki bir diğer yasayla da belediyelerin gelirlerini artırmaya yönelik düzenlemeler öngörüldüğünü belirten Bakan Akansoy, Meclis Genel Kurulu’ndan geçen yasanın detaylarını YENİDÜZEN’le paylaştı.

Yasa’da ne var?

Çalışanların yatırımları ‘DEVLET KATKISI’ndan yapılacak!

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren çalışanların Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı, vergi, prim ve depozitleri, gününde ödenmediği takdirde, DEVLET KATKISI’NDAN KESİLMESİ ŞARTINA BAĞLANARAK GARANTİYE ALINDI.

Katkı payı %8,5’ten %9’a çıkıyor… Küçük belediyelere artı %0,25 katkı

Bu yasa değişikliği belediyelere yerel gelirler üzerinden verilen devlet katkısı %8,5’ten %9’a çıkarılıyor.
Ayrıca, yerel gelirlerin %0,25’lik bir dilimi de nüfusu 6 binin altında olan 16 belediyeye ek kaynak olarak verilecek.

Bunun yanı sıra, 2008 yılında belediyelere bağlanan köylerin, o dönemdeki nüfusları dikkate alınarak yapılan hesaplamalar ile belediyelere yerel gelirlerin %0,25’lik diliminden, bağlanan köy nüfusları oranında pay verilecek.

Böylelikle belediyelere köylerin bağlanması ile artan yükün de bu gelirle giderilmesi hedefleniyor.

Personel gideri %50-55’i aşamayacak!

Yasa değişikliğindeki bir diğer düzenleme ile bundan sonra, belediyelerin öz kaynağı ve devlet katkısından oluşan tüm gelirlerinde, nüfusu 6 binin altında olan belediyelerde %55, nüfusu altı binin üstünde olan belediyelerde ise %50 oranında personel gideri olabilecek, personel gideri bu oranları aşamayacak.
Bu oranları aşanlar, bu oranların altında oranlar sağlayana kadar istihdam yapamayacak.

Birikmiş Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı borçları yapılandırılacak!

Belediyelerin birikmiş yatırım borçları için de düzenleme öngören yasa değişikliğine göre;
Belediyeler 1 Ocak 2017’ye kadar birikmiş borçlarının yapılandırılması için müracaat ederek talepte bulunacak.
Belediyeler, borç yapılandırılmasından sonra borçlarını 1 Ocak 2018 itibarıyla ödemeye başlayacaklar.

Maksimum borç yapılandırma süresi ise 20 YIL olacak.

1 Ocak 2017’ye kadar borçlarını yapılandırılması için müracaat etmeyen belediyenin borçları otomatik olarak 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kendisine yapılan DEVLET KATKISI’dan yapılacak kesinti ile 20 YILLIK süre ile borçlarının ödenmesi garanti altına alınacak.

Kaynak: YEREL YÖNETİMLERE, ÖNEMLİ AÇILIM!

written by Ayşe YILMAZ \\ tags: , , , , , , ,


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

i3Theme sponsored by Top 10 Web Hosting and Hosting in Colombia