Mar 08

İSABEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZABITA MEMURU ALIM İLANI

İsabeyli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; 11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği", 11.04.2007 tarihli ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Belediye Zabıta Yönetmeliği" hükümlerine göre ve 657 Sayılı Devlet memurları Kanununun 48. Maddesinin (A ) fıkrası şartlarını taşımak şartı ile Belediyemizde görev yapmak üzere aşağıda belirtilen boş kadroya Zabıta Memuru alımı yapılacaktır.

ALIM YAPILACAK KADRONUN:

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti Eğitim Durumu
GİH Zabıta Memuru 10 1 E/K 2 Yıllık Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler mezunu olmak

BAŞVURU ŞARTLARI: 


1- Türk Vatandaşı olmak. 
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 maddesinin ( A ) fıkrasında belirtilen şartları taşımak, 
3- Sınav tarihi itibarı ile 25 yaşını doldurmamış olmak. 
4- Askerlikle ilişiği bulunmamak 
5- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayaklı olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 cm, kadınlarda en az 1,60 cm boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri İsabeyli Sağlık Ocağı tarafından yapılacaktır. 
6- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2004 ve sonrası Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş ve KPSSP93 türünden en az 75 puan ve üzeri almış olmak. 
7- Kalıcı bulaşıcı bir hastalığı olmamak, görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlığı bulunmamak.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:
 Başvurular 24/03/2008 tarihinde başlayıp, 26/03/2008 günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular İsabeyli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup, posta ve internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:  

1- Başvuru Belgesi (Başvuru Esnasında Kurum tarafından verilecektir.) 
2- Nüfus Cüzdan Sureti 
3- 2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olacak) 
4- KPSS Sonuç Belgesi aslı 
5- Öğrenim Belgesi Aslı veya onaylı sureti 
6- Erkek Adaylar için Askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı veya onaylı sureti 
7- Savcılıktan Adli sicil Belgesi 
8- Sağlık raporu

SINAVA GİRİŞ BELGELERİ: 

Belediyemize başvuran adayların KPSSP93 başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak 1 adet Zabıta Memuru kadrosu için 3 aday sınava çağrılacak olup sınava çağrılacak Zabıta Memuru adaylarının listesi, belediyemiz internet sitesinde (www.isabeyli.bel. tr.) ve belediyemiz ilan tahtasında yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 01/04/2008 ile 02/04/2008 günü mesai bitimine kadar İsabeyli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır. Adaylar sınavda sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanını yanında bulunduracaklardır. Sınava katılmaya hak kazanamayan müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV YERİ VE SAATİ: 

SINAV YERİ :İsabeyli Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu
SINAV TARİHİ :10/04/2008 Perşembe günü saat 10:00
SINAV TÜRÜ :Sözlü (Mülakat)

SINAV KONULARI : 
 

a) Türkiye Cumhuriyet Anayasası 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 
d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ:

a) Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Kurumun yaptığı sözlü sınav’dan 100 Üzerinden 70 puan almak gereklidir. 
b) Kurum sınavları başarı puanının %50’si ile KPSS puanının %50’si alınmak suretiyle bulunacak rakam memuriyete girişe esas teşkil edecek sınav sonucunu belirtecektir. 
c) Sınav sonuçları başarı sırasına göre Belediyemizin www.isabeyli.bel.tr. adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir. 
d) Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı Sırasına göre atama yapılacaktır. 
e) Sınav Komisyonu; Sınav sonunda ilana çıktığı Kadrodan, başarı puanını düşük veya yeterli bulmadığı takdirde Zabıta Memuru alıp almama hakkına sahiptir. 
f) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiç bir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 

İlanen duyurulur.

kaynak: www.memurlar.net

written by editör \\ tags: ,


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

i3Theme sponsored by Top 10 Web Hosting and Hosting in Colombia