Şub 27

Kayseri Kent Hafıza Merkezi

Kent Hafıza Merkezleri Sempozyumu düzenliyor!

Erciyes Üniversitesi bünyesinde kurulan Kayseri Hafıza Merkez (KAYHAM) günümüz dünyasında son derece önem taşıyan “Kent Hafıza Merkezleri” konulu bir sempozyum düzenlemekte.

Sempozyumun geçmişini ve yakın ve uzak kültürel değerlerini çabuk unutan toplum olarak bu değerlerin kalıcı hale getirilmesi adına son derece önemli bir amaç taşımaktadır. Zira,  insanlar bugünü akıllıca değerlendirebilmek ve geleceği sağlıklı olarak planlayabilmek için, kendilerinin ve diğer insanların deneyimlerinden ve birikimlerinden yararlanmak isterler. Deneyimlerin ve birikimlerin olduğu gibi ve çarpıtılmadan korunması, depolanması ve düzenli bir şekilde bugünün hizmetine sunulması, kütüphaneler, müzeler ve arşivlerin işlevleri sayesinde sağlanabilmektedir. Bu kurumlar, toplumların kültürel hafızasının kaynaklarını ve dolayısıyla kültürel kimliğinin belirleyici unsurlarını oluştururlar.

Bu bağlamda, toplumların ve toplumsal alış-verişin hayat alanını oluşturan kentlerin varlığını devam ettirebilmeleri için işlevsel kültürel hafıza kurumlarına sahip olmaları gerekir. Kentlerin sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan gelişerek yaşayabilmeleri için, kendi özelliklerini ve geçmişlerini tanımaları, bilmeleri ve kültürel dinamiklerinin farkında olmaları son derce önemlidir. Ancak, bu bilinç sayesinde kent kendini sürekli yenileyerek varlığını devam ettirebilir. Aksi takdirde, küreselleşmenin ve bilgi-iletişim teknolojilerinin yarattığı açık toplumun yok edici etkileri karşısında kentler, savunmasız ve kimliklerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaklardır.

İşte bu nedenlerden dolayı kent hafızasını oluşturan kütüphanelerin, müzelerin ve arşivlerin işlevlerinin tartışılmasını önemsedik. Bu konudaki deneyimlerin paylaşılmasına katkı sağlamak amacıyla bu sempozyum planlanmıştır.

Kent Hafıza Merkezleri Sempoyzumu linki aşağıdadır. Konuya ilgi duyanların mutlaka katılması gereken pişman olmayacakları bir program.

http://kayham.erciyes.edu.tr/index.asp

http://kayham.erciyes.edu.tr/Sempozyum.asp

http://kayham.erciyes.edu.tr/default.asp?id=1

written by editör \\ tags: , , , ,


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

i3Theme sponsored by Top 10 Web Hosting and Hosting in Colombia