Eki 19

 

Türk yerel yönetim sistemine yeni girmiş olan ve hala düzenli ve sistematik olarak oturtulamamış kent konseyi (ŞEHİR MECLİSİ) uygulamalarında ilk seçimimiz Artvin Belediyesinden bir uygulama.

Artvin Kent Konseyi Başkanı S. Nuri Karamert, Artvin’de kurulan kent konseyi hakkında dinleyicilere bilgi verdi. Kent konseyinin ilk toplantısını 08 Mart 2007 tarihinde Valilik Toplantı Salonu’nda Vali Cengiz Aydoğdu’nun açılış konuşmasıyla yaptığını ve konseyin ilk başkanlığına Artvin Belediye Başkanı Emin Özgün’ün seçildiğini hatırlattı.

5393 Belediyeler Kanunu’nun 76. maddesi uyarınca kurulan konsey 60 delegeden oluşuyor. Konsey mart ayında yaptığı toplantıda 9 kişiden oluşan yürütme kurulunu oluşturdu. Konsey başkanı Nuri Karamert, konseyin amacının kente sahip çıkmak, yerel yönetimlerinin karar alma süreçlerine daha fazla kesimin katılımını sağlamak, çalışmaları denetleyebilmek, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışına katkıda bulunmak ve Artvin’i dil, din, ırk, sınıf, cinsiyet ayrımı gözetmeden birlikte yönetmek, daha çağdaş, daha katılımcı, daha uygar bir yapı oluşturmak, kentlilik bilincini ve kültürünü geliştirmektir dedi. Yasal zemine oturtulmuş Artvin Kent Konseyi, kentin sürdürülebilir ve yaşanabilir geleceğine yönelik yerel yönetimlere katılımcı anlayış getiren, kent ve yaşam kalitesini geliştiren, bir toplu girişim ve bir yerel demokratikleşme projesidir açıklamasında bulundu. Kent konseyi genel sekreteri Necmi Asuman da oluşumun ilk defa uluslararası düzeyde 1992 yılında Riyo Konferansı’nda alınan kararlarla gelişen Dünya düzeninde yerel yönetimlerin karar süreçlerinde ve yaşadıkları yerde yaşam kalitelerin artırılması, sürdürülebilir gelişmişliği ön plana çıkarılması projelerin geliştirilmesi için sosyal sorumluluğun artırılması için üye devletler tarafından imza atına alınmıştır dedi.

Türkiye Cumhuriyeti olarak bu kararlara 1997 yılında taraf olarak imza altına almıştır. Ancak yasal zemine oturtulmadığından en son Avrupa Birliği (AB) sürecinde bu çalışmalara ivme kazandırılarak 2005 yılında Belediyeler Kanunu kapsamında 76. maddeye istinaden örgütlenmesi imkânı yaratılmıştır. 2007 yılında yönetmenlik çıkarak 81 ilimizde kent konseyi kurulmuştur dedi. Kent konseyi genel sekreteri Necmi Asuman bilgi verirken bu oluşumun sivil vatandaşın Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’ların bir araya gelerek yönetime ortak katılım sağlanması şeffaf bir idari anlayışla kentin yönetilmesinde söz sahibi olmak denetlemek hesap sormak mercisidir, aynı zamanda sivil toplum örgütlerinin bir araya geldiği önemli bir güç ortak hareket etme meclisidir dedi. Herkesin kent meclisine gönüllü katılım sağlanması herkesin yaşadığı kente değer kazandırması gerekliliğini dile getirdi. Bu amaçla ilimizin ihtiyacına göre tüzüğümüzde yer alan önemli alt komisyonlar kurarak çalışmalara başladıklarını ifade etti .

Bu komisyonlar sağlık ve özürlüler komisyonu, imar ve kentleşme komisyonu, üniversiteyi geliştirme ve alt yapı oluşturma komisyonu, gençlik komisyonu, kadın komisyonu, kültür-turizm ve spor komisyonlarıdır. Genel Sekreter Necmi Asuman Artvin’de yaşayanlara çağrı yaparak artık yönetime katkı sağlayabileceğiniz bir çatı var. Daha yaşanabilir bir Artvin için sizde gönüllü gruplardan birine katılabilir, kendiniz ve çocuklarınız için daha iyi bir dünya oluşturabilirsiniz dedi.Asuman;” Kent konseyindeki çalışmalarımızı basın yoluyla halkımızla paylaşacağız, bize başvurmak isteyen vatandaşlarımız Artvin Belediyesinin resmi sitesi www.artvin.bel.tr den ulaşabilirler” dedi. ARTVİN KENT KONSEYİAMACIYaşadığımız kente sahip çıkmak, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine daha fazla kesimin katılımını sağlamak, çalışmalarını denetleyebilmek, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışına katkıda bulunmak ve ARTVİN’i dil, din, ırk, sınıf, cinsiyet ayrımı gözetmeden birlikte yönetmek, daha çağdaş, daha katılımcı, daha uygar bir yapı oluşturmak, kentlilik bilincini ve kültürünü geliştirmektir.“ARTVİN kent konseyi, kentin sürdürülebilir ve yaşanabilir geleceğine yönelik yerel yöntemlerle katılımcı bir anlayış getiren, kent ve yaşam kalitesini geliştiren, bir toplu girişim ve bir yerel demokratikleşme projesidir.”GÖREVLERİ· sorunlarını demokratik bir biçimde tartışmak, katılımcı demokrasi ilkelerini yaşama geçirmek· Yerel yönetimlerde saydam yönetim anlayışını yaşama geçirmek· Kent ile ilgili karar alma süreçlerine en geniş kitleyi katmak.· Kentin sosyal, sanatsal, bilimsel, kültürel, çevresel önceliklerini belirleyip, çok seslilik ilkeleri ışığında çözüm önerilerini yerel yönetimlere iletmek ve uygulanmasını takip etmek· Yerel yönetimin proje uygulamalarını gündemine alarak kent konseyinde tartışılmasını sağlama, sonucu yerel yönetime ileterek, uygulamasını takip etmek“Artık yönetime katkı sağlayabileceğiniz bir çatı var. Daha yaşanabilir bir

ARTVİN için siz de gönüllü gruplardan birine katılabilir, kendiniz ve çocuklarınız için daha iyi bir dünya oluşturabilirsiniz.”K0MİSYONLAR· Çevre ve Tarım· Çocuk· Doğal Afetlere Hazırlık· Eğitim ve Öğretim· Ekonomi· Emekli ve Yaşlılar· Gençlik· Hayvan Hakları· Hukuk ve İnsan Hakları· İmar ve Kentleşme· Kadın· Kardeş Kentler· Kültür ve Sanat· Mahalle Meclisleri İle Eşgüdüm· Özürlüler· Sağlık· Sosyal İşler· Spor· Tarihi Dokuyu Koruma ve Kent Müzesi· Trafik· Turizm ve Tanıtma· Uluslararası İlişkiler· Barajlar ve sonrası· Sürdürülebilir avcılık ve av turizmi· Geleneksek Boğa Güreşleri ve Festivaller Komisyonu (Bu komisyonlara gerek duyuldukça yenileri eklenebilir.)

written by editör \\ tags: ,


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

i3Theme sponsored by Top 10 Web Hosting and Hosting in Colombia