Eki 19

İtfaiye Personeli İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdeti, KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; Merkezi sınavdan (KPSS) komisyonca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

Sınıfı Kadro Unvanı Derecesi Adedi Taban Puan KPSS Puan Türü Eğitim Durumu

GİH İtfaiye Eri 10 Derece 232 Adet 60 KPSSP94 Lise, Meslek Lisesi veya Dengi Okul Mezunu Olmak GİH İtfaiye Eri 6 Derece 35 Adet 70 KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak GİH İtfaiye Eri 6 Derece 10 Adet 70 KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Harita Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak GİH İtfaiye Eri 6 Derece 8 Adet 70 KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim ve veren Fakültelerin Makine Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak GİH İtfaiye Eri 6 Derece 5 Adet 70 KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Elektrik Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.) GİH İtfaiye Eri 6 Derece 3 Adet 70 KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak GİH İtfaiye Eri 6 Derece 3 Adet 70 KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak GİH İtfaiye Eri 6 Derece 4 Adet 70 KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak GİH İtfaiye Eri 6 Derece 20 Adet 70 KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Mimarlık Bölümü Mezunu Olmak GİH İtfaiye Eri 9 Derece 15 Adet 70 KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İşletme Bölümü Mezunu Olmak GİH İtfaiye Eri 9 Derece 20 Adet 70 KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İktisat Bölümü Mezunu Olmak GİH İtfaiye Eri 9 Derece 25 Adet 70 KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Kamu Yönetimi Bölümü Mezunu Olmak GİH İtfaiye Eri 9 Derece 15 Adet 70 KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Maliye Bölümünden Mezunu Olmak GİH İtfaiye Eri 9 Derece 5 Adet 70 KPSSP3 Lisans düzeyinde Fakültelerin Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunu Olmak Toplam: 400 Adet İtfaiye Eri

ARANAN ŞARTLAR

1-Genel Şartlar 1- Türk Vatandaşı olmak, 2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 3- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflası gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 4- Erkek olmak, 5- Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan, 6- Eğitim durumu itibariyle; a) Lise, Meslek Lisesi veya dengi okul mezunu olmak, b) Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler bölümünden mezunu olmak, (Öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.) c) Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İnşaat, Harita, Makine, Elektrik, Bilgisayar, Endüstri, Çevre Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerinden mezun olmak. (Öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.) 7- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak, 8- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla en az 1.67 m boyunda olmak ve boyun 1 m. den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak, 9- Sınavın yapılacağı 26.11.2007 tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmamış olmak, (26.11.1982 tarih veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olanlar başvurabilecektir.) 10-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2004 yılı ve sonrası Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş ve belirtilen puan türleri itibariyle 100 tam puan üzerinden ortaöğretim mezunu adayların 60, lisans mezunu adayların ise en az 70 puan almış olmak, 11-Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış veya çalışıyor olmamak, 12- Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir engeli bulunmamak,

SÖZLÜ MÜLAKAT KONULARI

-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, -Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, -657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, -Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat, -Mesleki bilgi ve becerilerine yönelik sorular ve uygulamalar, -Genel kültür.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

1-İtfaiye Eri giriş sınavı, dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak iki aşamada yapılacaktır. 2-Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. Değerlendirme sonucunda, belirtilen puanın altına düşmemek kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve kadro sayısının yarısı kadar (yarımlar tama iblağ olunur) yedek aday sınavı kazanmış sayılır. 3-Kurum sınavı başarı puanı, dayanıklılık testi ve sözlü sınav sonucu esas alınarak belirlenir. 4-Memuriyete girişe esas teşkil edecek sözlü sınav sonucu, kurum sınav başarı puanının (dayanıklılık testi ve sözlü mülakat sonuçlarının) %50’si ile KPSS puanının %50’si alınmak suretiyle belirlenir. Başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. 5-Sınav sonuçları, başarı sırasına göre kurumun internet sitesinde ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir. 6-Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular 12.11.2007 günü saat 09.00 da başlayıp 16.11.2007 günü saat 16.30 da sona erecektir. Başvurular İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Grup Amirliği Yıldız Parkı içi Beşiktaş / İSTANBUL adresine şahsen yapılacak olup posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurusunu yapan adaylar kendileri için düzenlenen Sınav Giriş Kartlarını 22.11.2007 mesai günü aynı yerden teslim alacaklardır. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen başvurular idaremizce değerlendirilmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- T.C. Vatandaşlık Nolu Nüfus cüzdan fotokopisi, 2- Öğrenim durumunu gösterir belgenin fotokopisi, 3- Son üç ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf, 4- KPSS sınav sonuç belgesinin fotokopisi, (Belgenin aslı başvuru esnasında adayın yanında bulunacaktır.) 5- Sınav sonuç belgesi olarak internet çıktısı getiren adayların belgelerini ÖSYM İl Sınav Yönetici Bürosundan onaylatmaları gerekmektedir.)

SINAV YERİ VE SAATİ

Sözlü mülakat sınavı, İtfaiye Grup Amirliği Yıldız Parkı içi Beşiktaş / İSTANBUL adresinde 26.11.2007 günü saat 09.00 da başlayıp 30.11.2007 günü saat 16.30 da sona erecektir. (Adayların sınava gelirken spor ayakkabısı, eşofman, sınav giriş kartı ve Nüfus Cüzdanını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.)

written by editör \\ tags: , ,


One Response to “Büyükşehir Belediyesine 400 İtfaiye Eri Alınacak!”

 1. 1. Bay WordPress Says:

  çok komik.
  itfaiye eri mühendis olur mu.
  bu formaliteyse eğer, neden komikleşiyorlar.
  büyükşehir belediyesi akp nin değil mi. söylesinler ne gerekiyorsa yapsınlar.
  itfaiye eri kadrosuyla mühendis çalıştırmanın komikliğine neden düşmüşler.
  bence utanç verici

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

i3Theme sponsored by Top 10 Web Hosting and Hosting in Colombia