Oca 23

Ekonomiye ve doğal yaşama uzun vadede can vermeye aday yeni projelerden “Sıfır Atık” belediyelerin yeni uygulamalarıyla her geçen gün büyümeye devam ediyor. Büyük şehirlerde kurulmaya başlanılan “Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisleri” hemen hemen her atık ambalajın geri dönüşümünü sağlayarak bu atıkları doğaya geri kazandırıyor. Bu proje ile şimdiye kadar milyonlarca ağaç kurtarılmış olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte izlenen atık yönetim politikasıyla enerji tasarrufu sağlanması, doğal kaynakların daha verimli kullanılması ve böylelikle ekonomiye büyük bir katkı sağlanması da belirlenen hedefler arasında. Bu anlamda söz konusu projenin modern şehircilik anlayışının en önemli göstergelerinden biri olduğunun da altını çizmek gerekir.

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren süpermarketlerde yasaklanan plastik poşetlerin şimdiden büyük bir kazanım yarattığı ifade edilebilir. Bununla birlikte son zamanlarda birçok belediye de halka ücretsiz şekilde bez torba dağıtmaktadır. Kimi belediyelerde ise belirli noktalara yerleştirilen akıllı konteynerlar ile pet şişe ve alüminyum içecek kutularının para puan karşılığı vatandaştan toplanmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Özellikle ilkokullarda kullanılacak bu yöntem ile çocuklara sosyal sorumluluk ve çevre bilincinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Önümüzdeki günlerde bu uygulamanın yaygınlaşarak konteynerlara belli bir miktar üzerinde pet şişe atan vatandaşların örneğin şehir tiyatrolarından ücretsiz bilet alabilme ya da sosyal tesislerden indirimli şekilde yemek yiyebilme gibi belediye hizmetlerinden öncelikli olarak yararlanabilmelerinin önünün açılacağı ifade edilmektedir. Aynı uygulamanın cam şişe ve pil gibi geri dönüşümü gerekli atıklar için de yapılacağı beklenmektedir.

Sıfır Atık Projesine yönelik atılan söz konusu adımların hız kazandığı 2019 yılının ilk günlerinde projenin işlerlik kazanması açısından vatandaşlara da büyük bir görev düşmektedir. Vatandaşların gazete, dergi, kağıt, renkli renksiz cam şişe, plastik kutular ve alüminyum içecek kutuları gibi günlük atıkları ayrı torbalarda biriktirmeleri yapılan uygulamalar açısından projeye büyük bir katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda projenin en önemli kazanımının toplumu aşırı tüketime yönelten mekanizmaların ötesine geçerek yeniden üretim bilinci yaratmasıdır.

written by Şadiye ARSLAN \\ tags: , ,


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

i3Theme sponsored by Top 10 Web Hosting and Hosting in Colombia