Kas 26New Page 1

Yerel seçimlerde oy kullanacak
seçmen kütükleri bugünden askıya çıkıyor
Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü listeleri, 29 Mart 2009’da
gerçekleştirilecek yerel seçimler nedeniyle bugünden itibaren askıya
çıkartılıyor.

Askıya çıkartılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan seçmenlerden
kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik bulunan, askı süresi içerisinde yerleşim
yerini aynı ilçe içinde başka bir muhtarlık bölgesine veya bir ilçeden diğer bir
ilçeye nakleden kişiler, ilgili nüfus müdürlüğüne veya nüfus müdürlüğünden
alacakları resmi nitelikteki belge ile askı yeri görevlisine veya ilçe seçim
kurulu başkanlığına müracaat edecekler.

Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü listeleri, 29 Mart 2009 tarihinde
yapılacak olan yerel seçimler öncesinde yarın askıya çıkartılarak
güncelleştirilecek. Listeler, 26 Kasım -05 Aralık 2008 tarihleri arasında askıda
kalacak.

Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi’ne yönelik karar bugünkü Resmi Gazete’de
yayımlandı. Yayımlanan kararda, 22 Mart 2008 tarihli, Resmi Gazete’nin mükerrer
sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 5749 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 298
sayılı Kanunun “Seçmen Kütükleri” kısmında önemli değişiklikler yapıldığı
hatırlatıldı. Kararda söz konusu değişiklikler nedeniyle Bilgisayar Destekli
Merkezi Seçmen Kütüğünün 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler
seçimlerinden önce askıya çıkartılarak güncelleştirilmesi zorunlu hale
getirildiği kaydedildi.

Kararda, yerel seçimlerinden önce askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı
listelerinin güncelleştirilmesinin hangi esaslara göre yapılacağı da açıklandı.
Listeler 26 Kasım 2008 Çarşamba günü saat 08.00’de askıya çıkarılacak ve 5
Aralık 2008 Cuma günü saat 17.00’de askıdan indirilecek.

<strong>ASKI LİSTELERİ ASILDIKTAN SONRA HALKA DUYURULACAK</strong>
Kararın ekinde yer alan Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını
Gösterir Genelge’ye göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri 26 Kasım 2008
tarihinde saat 08.00’de, muhtarlık bölgeleri esas alınarak ait oldukları mahalle
veya köylerde halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlere asılacak. İlçe seçim
kurulu başkanlığı, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarıldığını aynı
gün ve takip eden her iki günde bir belediye veya zabıta hoparlörü ile halka
duyuru yapacak. Ayrıca, ücretsiz olmak kaydıyla, ilçede mahalli gazete, TV ve
radyo aracılığı ile de iki günde bir duyuru yapılacak. Muhtarlık bölgesi askı
listeleri, 05 Aralık 2008 tarihinde saat 17.00’de ise askıdan indirilecek.

<strong>BAŞKA İLDE ÖĞRENCİ OLUP OY KULLANMAK İSTEYEN GÜNCELLEŞTİRME YAPTIRACAK</strong>
Karara göre, güncelleştirme amacıyla çıkartılacak olan muhtarlık bölge askı
listelerinde şu kişiler güncelleştirme yaptıracak:

“-Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi
bulunmayan,

-Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak
oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen,

-Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim
birimlerinde oylarını kullanmak isteyen,

-Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik ve adres bilgilerinde
yanlışlık veya eksiklik bulunan,

-Olay bilgisi değişen (vatandaşlık durumu gibi),

– Askerlikten terhis olanlardan listede kaydı bulunmayan (Terhis belgesi veya
Askerlik Şubesince verilen belgenin ibrazı gereklidir.),

-Kamu hizmetlerinden süreli olarak yasaklı olup da, yasaklılık süresi sona
erenler.”

<strong>ASKI LİSTESİNE YAZILAMAYACAK OLANLAR</strong>
Muhtarlık bölge askı listelerine bazı kişiler ise yazılmayacak. Kısıtlı veya
kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, MERNİS kayıtlarında Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numarası olup da, seçmen niteliğine sahip olmakla birlikte MERNİS Adres
Kayıt Sisteminde (AKS) bulunmayanlar, silah altında bulunan erler, onbaşılar,
kıta çavuşları ve askeri öğrenciler, izinli olsalar bile listelere
yazılamayacak.

<strong>ASKI LİSTESİNDE İSMİ BULUNMAYANLARIN YAZIMI</strong>
Askıya çıkartılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan seçmenlerden
kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik bulunan, askı süresi içerisinde yerleşim
yerini aynı ilçe içinde başka bir muhtarlık bölgesine veya bir ilçeden diğer bir
ilçeye nakleden kişiler, ilgili nüfus müdürlüğüne veya nüfus müdürlüğünden
alacakları resmi nitelikteki belge ile askı yeri görevlisine veya ilçe seçim
kurulu başkanlığına da müracaat edecekler.

Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim
birimlerinde oylarını kullanmak isteyen, öğrenciler ise öğrenim gördükleri
okuldan öğrenci belgesi alarak ve yurtta kaldıklarına ilişkin belge ile ilgili
nüfus müdürlüklerine bizzat başvuracaklar.

<strong>HİLELİ NAKİLE İTİRAZ EDİLEBİLECEK</strong>
Muhtarlık bölgesi askı listelerine seçmenler ve siyasi partiler askı süresi
içinde itiraz edebilecekler. Siyasi partiler, dilekçeleri ekinde sunacakları
yetki belgeleri ile partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini mühürlü ve
imzalı bir yazı ile ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirecek.

Muhtarlık bölgesi askı listelerine siyasi partilerin ilçe seçim kurulu
başkanlıklarına isimlerini bildirdikleri parti yetkilileri, o ilçede oturan tüm
seçmenlerle, seçmen kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu
anlaşılanlar itirazda bulunabilecek. Ayrıca; herhangi bir nedenle bir seçim
çevresinden diğerine mükerrerlik teşkil etmese bile toplu � hileli biçimde
nakillerle ilgili olarak itirazda bulunulabilecek.

Yazılı itirazlar ile bu işler için düzenlenecek tutanaklardan hiçbir suretle
resim ve harç alınmayacak. İtirazlar ilçe seçim kurulu başkanının gerekli
inceleme ve değerlendirmesi sonucunda 20 aralık 2008 Cumartesi günü saat
17.00’ye kadar kesin olarak karara bağlanacak.

<strong>ÖDENECEK ÜCRETLER</strong>
Askı süresinde muhtarlık bürolarında güncelleştirme nedeniyle yapılacak
çalışmalardan dolayı, askı yeri görevlisi olarak görev yapan muhtar veya idari
makam tarafından herhangi bir nedenle muhtarlık görevi verilen ihtiyar meclisi
üyelerinden bir tanesine yapacakları çalışmaları karşılığında, 26 Kasım 05
Aralık 2008 tarihleri arasında 35 YTL gündelik ücret ödenecek.

written by editör \\ tags: , ,


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

i3Theme sponsored by Top 10 Web Hosting and Hosting in Colombia