Ara 03

 

Yerel Temsilde Kirlenme!

Dr. Ahmet FİDAN / Balıkesir Üniversitesi

Örnek: Berber Selami Bey, İstanbul Gaziosmanpaşa’da oturuyor. Bu yerel yönetim seçimlerinde oy kullanacak. Oylarıyla kendisini temsil edecek şu kişileri seçecek: 1. Mahallesinin muhtarını, 2. Belediye meclis üyesini, 3. İlçe belediye başkanını, 4. İl genel meclisi üyesini, 5. Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek. Bunlarla birlikte, daha önce de, berberciler esnaf odasında oda başkanını ve ekibini seçmiş ve bu seçimden ticaret odasına da temsilci göndermişti.

İlçe belediye meclisinden de nüfusla orantılı olarak büyükşehir belediye meclisine temsilci gönderecek. Bu temsilciler sadece seçimle gelen temsilciler.

MERKEZİ YÖNETİMİN MECLİS veya KURULLARI:

İl/ilçe yönetim kurulu, kent konseyi, il / ilçe trafik komisyonu vs. meclis, komisyon veya kurullara Selami beyin doğrudan bir etkisi yok.Şu bir gerçek ki, Berber Selami Bey’i Ankara’da TBMM de seçtiği milletvekili temsil ederken, yerelde bir düzine kişi temsil etmektedir. Örneğin, 1, mahalle ihtiyar heyeti, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi, büyükşehir belediye meclis üyesi, kent konseyi üyesi, il/ilçe trafik komisyonu üyesi, Ticaret odası meclis üyesi Selami beyi yerel meclislerde temsil etmektedir. Bu temsilde çok başlılığı şu dramatik örneklerle daha da açabiliriz: Belediye meclis üyesi belediye/ilçe sınırları içinde yerel temsili yapmakta iken kent konseyinde de yine ikincil bir meclis ortaya çıkmaktdır ve aynı sınırlar içinde Selami Bey’i temsil etmektedir. Yetmiyormuş gibi, il düzeyinde ise, hem büyükşehir belediye meclis üyesi, hem de il genel meclis üyeleri yine Selami Beyi temsil etmektedir.

Selami Bey berber bir esnaf ve vatandaş. BU NE BİÇİM VATANDAŞ Kİ, YEDİ KOCALI HÜRMÜZ GİBİ SAĞA DÖNSE TEMSİLCİ SOLA DÖNSE TEMSİLCİ. PEKİ BU TEMSİLCİLER AYNI TOPRAK PARÇASI ÜZERİNDE TEMSİLDE BULUNMUYORLAR MI? YANİ AYNI BİRİM ALAN ÜZERİNDE GÖREV YAPMIYORLAR MI? AYNI TOPRAK PARÇASI ÜZERİNDE BİRDEN FAZLA AYNI AMAÇLI MECLİSLERİN (ÜYELERİNİN PARA ALMASINDAN BAŞKA) GEREĞİ NEDİR? BELEDİYE MECLİSİ VARKEN KENT KONSEYİNE NE GEREK VAR? BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ VARKEN İL GENEL MECLİSİNE NE GEREK VAR? BERBER SELAMİ BEY BUNLARI BESLEMEK ZORUNDA MI? BU NE MANTIKTIR Kİ ÜST ÜSTE KATLAMALI BİR YEREL TEMSİL YÜRÜTÜLMEKTE.

Bu sistemde, belediye meclisi ile kent konseyinin, büyükşehir belediye meclisi ile il genel meclisinin bana kimse gerekliliğini iddia edemez. Biri gerekliyse biri gereksizdir. Yerel bağlamda hem ilçe hem il düzeyinde her iki meclis şu durumda PİŞTİ olmuş durumda. Bu da yönetimin ve temsilin mantığına, ruhuna, psikolojisine, sosyolojisine aykırı bir durumdur. Bu yapı Türk Yerel Yönetim Sisteminin bir ayıbıdır. Berber Selami Bey seçmiş olduğu bu temsilcilere ödenen katılım veya huzur hakkı ödeneklerine karşı idari yargıya dava açsa kazanır. Çünkü aynı toprak parçası üzerinde benzer amaçlar çerçevesinde yerel temsili oluşturuyorlar. YANİ BU MECLİSLER BİRBİRİNİ İKAME ETMEKTEDİR. YANİ BEDAVADAN BÜROKRASİ OLUŞTURUP BEDAVADAN PARA ALMAKTALAR. Bu temsil komedisini ve yapılması gerekenleri, yani ÇÖZÜMLERİ kısmetse bu yaz yayınlanacak olan "Yeni Bir Yerel Yönetim Modeli" adlı kitabımda daha geniş olarak inceleyeceğim. Şimdilik bu kadarla yetinelim. Esen kalın.

Not: Bu yazı, www.timeturk.com, www.haberanaliz.net, http://www.bilgiagi.net www.bilgievreni.com, www.siyasalforum.net ile Gerçek Gazete, Halkın Sesi, Güney Marmara Yaşam, Marmara Bölge ve Balıkesir Demokrat gazetelerinde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

 

written by editör \\ tags: , , , , ,


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

i3Theme sponsored by Top 10 Web Hosting and Hosting in Colombia