Kas 09

1558536_10152343063910064_478983066284912258_nMarmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve Siyasal Bilgiler Fakültesi ortaklığıyla düzenlenen, “Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu 2014” 24 Ekim 2014 Cuma günü sabah saat 9’da farklı ve renkli katılımcı topluluğunun iştirakiyle düzeyli üç ayrı oturumla gerçekleştirildi.

Türkiye’nin alanında uzman, birbirlerinden farklı birikimleri olan akademisyenleri I. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu’nda bir araya geldi. 12 farklı üniversitesinden toplam 20 akademisyenin katılımı beklenen fakat 5 kişinin farklı sebeplerden dolayı katılamayışından dolayı 15 akademisyenin katıldığı etkinlikte, kamu yönetimi ve yerel yönetimlerde yapılan reformlar neticesinde kamuda stratejik yönetim anlayışının farklı konular üzerinden analiz edilmesi hedefi üzerinde yoğunluk oluştu. Her oturumun ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Katılımcılar zaman zaman zor sorular karşısında akademisyenleri terlettiler. Zaman kısıtlığına rağmen cevaplarda geçiştirme yapılmadan konusu ve bilgisi dahilindeki her soru muhatabı tarafından ayrı ayrı cevaplandırıldı.
Her oturumun ardından ikram arası ya da yemek arası verildi. Saatlerce süren oturuma rağmen konulara ve akademisyenlere olan ilgide azalma görülmedi. Öyle ki, ikram ve yemek arası hatta program çıkışı dahi katılımcılar akademisyenlerle karşılıklı söyleşi içinde bulundular.
Açık oturumun ardından 15: 00- 16: 00 saatleri arasında bildiride bulunan akademisyenler kendi aralarında kapalı oturumla günün değerlendirmesini yaptılar. Aralarındaki çalıştaya yemek eşliğinde de devam ettiler. Böylece meşakkatli fakat verimli olduğu düşünülen Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu 2014 Programının bir ilki gerçekleştirilmiş oldu. Saat 18: 00’da bitmesi beklenen program saat 19: 00’a uzadı. Panelistler programın ardından ikinci sempozyumun gerçekleştirilmesi halinde tekrar bir araya gelmenin vaadinde bulunarak meslektaşlarıyla vedalaştılar.

Kamu yönetiminde reform süreci ile şekillenen yeniden yapılanma döneminin farklı konular üzerinden analiz edildiği ilk oturumda, ilk konuşmacı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Fatih AKBULUT, Prof. Dr. Hamza ATEŞ ile birlikte hazırladığı “Kamu Yönetiminde Karar Alma Sürecinde Bulgulara Dayalı Sistematik Bir Araç Olarak Etki Değerlendirmesi” başlıklı tebliğin sunumunu gerçekleştirdi. Farklı kurumsal yapılarda, farklı stratejik aktörlerin yer aldığı yönetsel yapılarda, uygulama sürecinde koordinasyon sağlamak ve bu süreci nitelikli hale getirmek üzere çeşitli etki değerlendirmelerinden faydalanıldığını belirten AKBULUT değerlendirmelere detaylı olarak yer verdi. Düzenleyici etki analizinin reformlar çerçevesinde Türkiye’deki uygulamalarına değinilen tebliğde, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum süreci ve paralelinde gerçekleşen uygulamalarda etki değerlendirmesinin gerekliliği vurgulandı.10629622_10152343060820064_6929731778818757305_n

İlk oturumda ikinci konuşmacı Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden Yrd.Doç. Dr. Hande TEKTURAN“Kalkınma Ajansları aracılığıyla Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikalarının Yeniden Yapılanması” başlıklı tebliğ sunumunu gerçekleştirdi. Sunumunda, Avrupa Birliği’ne giriş ve adaylık süreciyle birlikte geleneksel bölgeselleşme politikalarının yerini alan, özel sektör ve bölgesel rekabet fikri ile şekillenen yeni bölgesel gelişme modeline değinen TURAN, yeni bölgesel kalkınma anlayışının yerel aktörlerle işbirliğine dayalı olarak gerçekleşeceğini belirtti. Sunumda Türkiye’nin kalkınma göstergelerinin ortaya çıkardığı çeşitlilik ve bu çeşitliliğin bölgesel gelişme yönünde çevrilmesi amacıyla yapılandırılan kalkınma ajanslarının yeri ve etkisi değerlendirildi.

İlk oturumda dördüncü konuşmacı Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü’nden Doç. Dr. Mustafa Tayyar KARAYİĞİT “Belediyelerde Kamu-Özel İşbirliği” başlıklı tebliğ sunumunu gerçekleştirdi. Sunumunda 1980 sonrasında kamuya ait işletmelerin özelleştirilmesi sürecine paralel olarak gelişen ve 1990’larda yeni bir kavram olarak ortaya çıkan kamu-özel işbirliği kavramına belediye kurumsal yapısı üzerinde yer veren KARAYİĞİT, kavramın gelişim sürecine değindi. Çerçeve bir model olarak kamu-özel kavramının içinde pek çok modeli barındırdığı ve uygulama örneklerinin oldukça eski dönemlere dayandığına sunumda yer verildi.

İkinci oturumda ilk konuşmacı Marmara Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Yüksel DEMİRKAYA“Belediyeler için Performans Ölçüt ve Kriterlerinin Belirlenmesi” başlıklı tebliğ sunumunu gerçekleştirdi. Sunumunda performans odaklı yönetim anlayışının mevzuat altyapısı ile şekillenen son durumunu değerlendiren DEMİRKAYA, belediyelerde kurumsal performansın ölçülmesinde kullanılan ve kullanılması gereken ölçüt ve kriterlere değindi. Performansa dayalı yönetimin anlayışını, yerel yönetimlerde reform süreci paralelinde analiz eden sunumda, yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerinin arttırılabilmesi için performansa dayalı yönetim kültürünün etkin uygulanması gereğine vurgu yapıldı.10519767_10152343064175064_4061440443274091809_n

İkinci oturumda ikinci konuşmacı Ordu Üniversitesi’nden Yrd.Doç. Dr. Ahmet FİDAN“Yerel Yönetişim ve Kent Konseyleri” başlıklı tebliğ sunumunu gerçekleştirdi. Küreselleşme ve beraberinde getirdiği yönetim düşüncesinin, kamu yönetiminde var olan tek elden yönetim anlayışının sorgulanmasında ve yönetişim temelli yönetim uygulamaların ortaya çıkmasında önemli bir etken olduğu belirtildi. Yerel yönetimlerde yönetişim temelli uygulamaların bir örneği olan kent konseylerine yer verilen sunumda, yönetişim kavramı kent konseyleri üzerinden değerlendirildi.

İkinci oturumda dördüncü konuşmacı İçişleri Bakanlığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden Doç. Dr. Bahadır ŞAHİN“Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Yeni Kamu Yönetimi Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi” başlıklı tebliğ sunumunu gerçekleştirdi. Yeni kamu yönetimi politikalarının gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerdeki kullanımlarında farklılıklar görüldüğüne değinen ŞAHİN, kamu bürokrasisinin verimliliğini artırmayı hedefleyen yeni kamu yönetiminin ülkemizde karşılaştığı sorunları ortaya çıkarmak için aynı teknikleri kullanan gelişmiş ülke kamu yönetimi sistemlerinin yüzleştiği problemler ve bu problemlerden kurtulma yollarına sunumunda yer verdi.

İkinci oturumun başkanlığını gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA oturumun genel değerlendirmesi üzerinden ”Yeni Kamu Yönetimi Anlayışına Göre Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Etik Altyapı Sorunları” başlıklı tebliğ sunumunu gerçekleştirdi. Yeni kamu yönetimi anlayışı ile gelen etik uygulamaların yasal düzenlemeler olmaktan ileri gidemediğine ve çıkar çakışması olarak ifade ettiği etik olmayan uygulama örneklerinin varlığına vurgu yapan GENÇKAYA; yolsuzluğun yaygın ve kamu görevlilerinin etik değerlerden yoksun olduğu ülkelerde kamu yönetiminde reform sonuçlarının etkisiz olacağını ifade etti.

“Metropoliten Yönetim” başlıklı üçüncü oturumda toplam 4 panelist tebliğ sunumunu gerçekleştirdi. Üçüncü oturumun başkanlığını üstlenen Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden Prof. Dr. Hüseyin GÜL’ ün başkanlığını yaptığı oturum, 15’er dakikalık tebliğ sunumu ve 15 dakika genel değerlendirme olmak üzere toplam 75 dakikada sonlandırıldı.1472078_10152343063105064_8868304943322320436_n

Yerel yönetim reformlarının metropoliten yönetimler üzerinden değerlendirildiği son oturumda ilk konuşmacı Kırklareli Üniversitesi, Muhasebe ve Finans Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Zekeriya DEMİR“Kamu Yönetimi Reformu: Hesap Verebilirlik (5018 sayılı kanun) Kamu Harcamalarının Denetlenmesi” başlıklı tebliğ sunumunu gerçekleştirdi. Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yaşar KABATAŞ ve TMSF Müfettişi Dr. Nizamülmülk GÜNEŞ birlikte hazırlanan tebliğde 5018 sayılı kanunun kamu yönetiminde meydana getirdiği değişim uygulama örnekleri üzerinden değerlendirildi. Hesap verebilirlik ve denetim kavramlarına yer verilen sunumda, 5018 sayılı kanununun kamu mali yönetimine etkisi analiz edildi.

Üçüncü oturumda oturum başkanı ve panelist olarak yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Gül, oturumun genel değerlendirmesi üzerinden “Türkiye’de Yerel, Metropoliten ve Bölgesel Ölçekte İdari Reformlar” başlıklı tebliğ sunumunu gerçekleştirdi. GÜL, Metropoliten planlama ve yerel yönetimlerde son reform olan 6360 sayılı kanun üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Büyükşehir belediye yönetim modelinde yapılan değişimin ortaya çıkaracağı sakıncalarına değinilen sunumda, büyük kentsel alanların planlanmasında daha kalıcı düzenlemelerin yapılması gerekliliğine dikkat çekildi.
Üçüncü oturumda üçüncü konuşmacı Marmara Üniversitesi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ALPASLAN“Kamu Yönetimi Modernizasyonu Kapsamında Denetim Sürecinin Değerlendirilmesi” başlıklı tebliğ sunumunu gerçekleştirdi. Araş. Gör. Adviye DENİZLİ ile birlikte hazırladığı çalışmada 5018 sayılı kanunun iki örnek model üzerinden analiz eden ALPASLAN, uygulamada kullanılan modelin Kıta Avrupa’sı modeline yakınlığına ve sürdürülebilirliğine değindi.

Üçüncü oturumda oturum başkanı ve panelist olarak yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Gül, oturumun genel değerlendirmesi üzerinden “Türkiye’de Yerel, Metropoliten ve Bölgesel Ölçekte İdari Reformlar” başlıklı tebliğ sunumunu gerçekleştirdi. GÜL, Metropoliten planlama ve yerel yönetimlerde son reform olan 6360 sayılı kanun üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Büyükşehir belediye yönetim modelinde yapılan değişimin ortaya çıkaracağı sakıncalarına değinilen sunumda, büyük kentsel alanların planlanmasında daha kalıcı düzenlemelerin yapılması gerekliliğine dikkat çekildi.

1779908_10152343065705064_1432631585627373835_nOturumlarda ön plana çıkan noktalar;
“Kamuda yeniden yapılanma: Reform” başlıklı oturumda ön plana çıkan ilk husus; Türkiye’de reform süreci ile gelen yasal düzenlemelerin hangi düzeyde uygulamaya geçirilebildiğine yöneliktir. Reformun tanımlandığı ve Türkiye perspektifinden vizyon analizinin yapıldığı oturumda, reform kavramının Türkiye’de kavram olarak karşılığı nedir sorusuna cevap aranmaya çalışıldı.

“Performans Yönetimi ve Kurumsallaşma” konulu ikinci oturumda; reform söylemi ve uygulama süreci ile şekillenen, kamu yönetiminde ortaya çıkan performans odaklı yönetim anlayışının fotoğrafı çekildi. Kamu yönetiminin farklı birimlerinde uygulamaya konulan, uygulama süreci farklı ölçüt ve kriterlerle ölçülen performansın; nasıl verimli hale getirilebileceğine yönelik tespitler yapıldı. Yeni kamu yönetimi anlayışının etkisi ile kamu yönetiminde meydana gelen değişim ve bu değişim ile şekillenen yasal mevzuata göre faaliyet gösteren farklı kurumların mevcut durumu üzerinden kapsamlı analizlerde bulunuldu. Oturumda ön plana çıkan sonuç, performans odaklı yönetim anlayışının uygulama sonuçlarına yansımadığı yönünde oldu.

10394791_10152343060050064_7987947285556720875_n“Metropoliten Yönetimler” konulu üçüncü ve son oturumda kentsel alana yönelik yönetsel uygulamaların yerindeliği tartışıldı. Kronoloji ile desteklenen kentsel planlama anlayışı ve son dönem uygulamalarının ortaya çıkardığı sonuçlar üzerine analizlerde bulunuldu. Özellikle 6360 sayılı yeni büyükşehir kanununun ön plana çıktığı oturumda, büyük kentsel alanlar için yapılacak düzenlemelerin sürdürülebilir olması yönünde gerekli ön araştırmaların yapılması gerekliliğine vurgu yapıldı. Oturumda yer alan tebliğler ışığında ön plana çıkan diğer bir husus 5018 sayılı kanun ve uygulama örneklerinin yansımaları oldu.
Oturumların tamamlanmasının ardından sempozyum düzenleme ve yürütme kurulu başkanı Doç. Dr. Yüksel DEMİRKAYA kapanış konuşması ile Stratejik Kamu Yönetimi 2014’ü sonlandırdı. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu 2014, katılım sertifikalarının takdim edilmesi ve sempozyum toplu fotoğrafının çekilmesi ile tamamlandı.
PLANLANAN PROGRAM AKIŞI
Açılış Konuşmaları:09: 00 – 9: 15

1.OTURUM 09: 15 – 10: 45

Kamuda Yeniden Yapılanma: Reform
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hamza ATEŞ

Prof. Dr. Hamza ATEŞ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Dr. Fatih Akbulut
MARKA Genel Sekreteri
“Kamu Yönetiminde Karar Alma Sürecinde Bulgulara Dayalı Sistematik Bir Araç Olarak Etki Değerlendirmesi”

Doç. Dr. Kemal ÖZDEN
“Türkiye’de Yerel Yönetim Reformları; Yönetsel ve Siyasal Arka Plan”
Fatih Üniversitesi-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Doç. Dr. M. Kemal ÖKTEM
Araş. Gör. Leyla ÇİFTÇİ
“Türkiye’de Kamu Yönetimi Reformunun Vizyonu”
Hacettepe Üniversitesi-Yönetim Bilimleri

Doç. Dr. M. Tayyar KARAYİĞİT
“Belediyelerde Kamu-Özel İşbirliği”
Marmara Üniversitesi-AB Hukuku

Doç. Dr. Tarkan Oktay
“Yerel Yönetim Reformu ve Belediye Meclisleri”
İstanbul Medeniyet Üniversitesi-Mahalli İdareler ve Şehircilik

Yrd. Doç. Dr. Hande Tek TURAN
“Kalkınma Ajansları aracılığıyla Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikalarının Yeniden Yapılanması”
Yeditepe Üniversitesi-Kamu Yönetimi

10: 45- 11: 00 İkram Arası

2. OTURUM:11: 00-12: 30

Performans Yönetimi ve Kurumsallaşma
Oturum Başkanı:Prof. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA

Prof. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA
“Yeni Kamu Yönetimi Anlayışına Göre Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Etik Altyapı Sorunları”
Marmara Üniversitesi-Kamu Yönetimi(Fransızca)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet FİDAN
“Yerel Yönetişim ve Kent Konseyleri”
Ordu Üniversitesi

Doç. Dr. Yüksel DEMİRKAYA
“Belediyeler için Performans Ölçüt ve Kriterlerinin Belirlenmesi”
Marmara Üniversitesi-Yönetim Bilimleri

Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZ
“Kamu Yönetimi Reformu: Sağlık Hizmetlerinin Özerkleşmesi ve Özelleştirilmesi”
Sakarya Üniversitesi-Sağlık Yönetimi

Doç. Dr. Bahadır ŞAHİN
“Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Yeni Kamu Yönetimi Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi ”
İçişleri Bakanlığı

Doç. Dr. Yaşar KABATAŞ
Marmara Üniversitesi-Bankacılık ve Finans

Yrd. Doç. Dr. Zekeriya DEMİR
Kırklareli Üniversitesi-Muhasebe ve Finans

Dr. Nizamülmülk GÜNEŞ
TMSF Müfettişi
“Kamu Yönetimi Reformu: Hesap Verebilirlik (5018 sayılı kanun) Kamu Harcamalarının Denetlenmesi”

Doç. Dr. Hacer Tuğba EROĞLU
“ Uygulamada Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi Açısından Reformların Etkisi”
Selçuk Üniversitesi-Kamu Yönetimi

12: 30-13: 30 Öğle Yemeği

3. OTURUM:13: 30-15: 00

Metropoliten Yönetim
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin GÜL

Prof. Dr. Hüseyin GÜL
“Türkiye’de Yerel, Metropoliten ve Bölgesel Ölçekte İdari Reformlar”
Süleyman Demirel Üniversitesi-Kamu Yönetimi

Doç. Dr. Nihal Ekin ERKAN
Doç. Dr. İclal ATTİLA
“Türkiye’de Kamu Yönetimi Reformu ve Kentsel Planlama”
Marmara Üniversitesi-Yönetim ve Organizasyon

Doç. Dr. Ayşe TEKEL
“Türkiye’deGeçmişten Günümüze DeğişenMetropoliten Alan Yönetimi”
Gazi Üniversitesi-Şehir ve Bölge Planlama

Doç. Dr. Fatma Neval GENÇ
“6360 Sayılı Yasa ve Büyükşehir Belediyelerinde Dönüşüm”
Adnan Menderes Üniversitesi-Kamu Yönetimi

Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ALPASLAN
Araş. Gör. Adviye Aslı Denizli
“Kamu Yönetimi Modernizasyonu Kapsamında Denetim Sürecinin Değerlendirilmesi”
Marmara Üniversitesi-Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Prof. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN
Yrd. Doç. Dr. Uğur SADİOĞLU
“Yeni Büyükşehir Belediye Modelinde Mahalle Yönetimi”
Hacettepe Üniversitesi-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Prof. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN
“Yeni Kamu Yönetimi Anlayışına Paralel Bir Değişim: İnsan Kaynakları Performans Yönetimi”
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü(TODAİE)

15:00-15:30 İkram Arası

Saat:15: 00-18:00saatleri arasında bildiri sahibi hocaların katılımıyla çalıştay yapılmıştır.

written by Ayşe YILMAZ \\ tags: , , , , , ,


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

i3Theme sponsored by Top 10 Web Hosting and Hosting in Colombia